MOCIO DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE REFUGIATS

MOCIO DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE REFUGIATS

 

Syrian refugees who have arrived with this recent wave of refugees over the last five days fight for clothes and other items being distributed by Kurdish people at the Kawergost camp outside of Erbil, in Northern Iraq, August 20, 2013. Over 30,000 new Syrian refugees have crossed into Northern Iraq in the past five days, as Iraq opened its border to Kurdish civilians fleeing Syrias civil war. Credit Lynsey Addario for The New York Times                NYTCREDIT: Lynsey Addario for The New York Times               NYTCREDIT: Lynsey Addario for The New York Times

 

Segons Informa Radio Sant Feliu “Els grup municipals sotasignats manifesten la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

Davant de la situació actual i,

 • Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors.
 • Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
 • Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
 • Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
 • Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i només 28 places d’acollida.
 • Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
 • Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar el Govern espanyol a:

 • Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
 • Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu.
 • Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
 • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

 • Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
 • Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.
 • Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
 • Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es compromet a:

 • A coordinar l’acolliment de persones refugiades, facilitant l’allotjament temporal, manutenció i ajut jurídic, amb el suport de  la Comissió dels Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Girona. I posar a la seva disposició els serveis públics de formació, d’ acollida, de llengua i sanitaris que es requereixin.
 • Donar suport i col·laborar amb les entitats locals que treballen en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil i totes aquelles persones que vulguin col·laborar.
 • Establir un punt de referència per a totes les persones nouvingudes al municipi. Un espai específic on obtenir informació referent als serveis i recursos municipals que requereixin i on també es pugin dirigir persones i entitats interessades en col·laborar.
 • Complir la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, aprovada per la ciutat de Sant Feliu de Guíxols en el Ple d’abril de 2008 a proposta del Síndic de greuges, amb atot allò que fa referència a la defensa dels drets humans a la ciutat.
 • Traslladar mitjançant el Consell Municipal de Serveis Socials, els acords a les entitats en matèria de solidaritat, cooperació i acció social que treballen al nostre municipi i fer una crida a la ciutadania a col·laborar amb l’ajuda humanitària a la població refugiada.
 • Treballar en la sensibilització a la població del municipi, especialment en l’àmbit educatiu, sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
 • Comunicar al Govern de l’Estat, de la Generalitat, a l’ACNUR, a Asil.Cat, a la Plataforma Stop Mare Mortum, al Fons Català de Cooperació, al Col·legi d’Advocats de Girona aquests acords, i també, comunicar que la voluntat de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols d’afegir-se a la xarxa de municipis acollidors.

Sant Feliu de Guíxols, 10 de setembre de 2015.

Signen: Joan Alfons Albó (CiU), Josep Saballs (TSF), Jordi Vilà (ERC),   Josep Melcior Muñoz (PSC), Jordi Lloveras (GdC-E), Pere Albó (MES) i Elena Delgado (CUP).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.