Santa Cristina d’aro aprova el Pla Director de Patrimoni Cultural del municipi

Santa Cristina d’aro aprova el Pla Director de Patrimoni Cultural del municipi

El 28 de març de 2023, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en sessió ordinària, va aprovar inicialment el Pla Director del Patrimoni Cultural de Santa Cristina d’Aro (2023-2027), redactat per l’arqueòleg Xavier Niell, com a document marc on es recullen els objectius i les accions a desenvolupar a Santa Cristina d’Aro en matèria de patrimoni en els propers cinc anys.

A grans trets, aquests objectius són: identificar i catalogar els nous elements patrimonials que vagin apareixent dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro; realitzar tota mena d’intervencions arqueològiques i estudis de tots els béns i elements que ja estan catalogats; garantir la protecció i conservació de tots aquells elements que conformen el patrimoni del terme municipal; museïtzar, visibilitzar i fer accessible el patrimoni del municipi; potenciar la difusió i el coneixement del patrimoni històric i cultural del municipi; i accedir a tota mena de subvencions per poder realitzar tots aquests treballs.

Actualment, al municipi de Santa Cristina d’Aro, es coneixen 51 jaciments arqueològics, 14 Punts d’Expectativa Arqueològica, 71 elements arquitectònics i 75 elements etnològics. Aquests jaciments, des del punt de vista de catalogació, estan dividits en 2 BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), 121 BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) i 69 BPU (Bé de Protecció Urbanística).

Des de 2015, el consistori treballa per ordenar aquests més de dos-cents elements patrimonials, revisant les dades, comprovant l’emplaçament, el grau de conservació i nivell de protecció. A part de la catalogació i l’ordenació dels béns, l’Ajuntament també inverteix en l’estudi i difusió del patrimoni a través de publicacions de llibres i llibretons.

Paral·lelament, s’han realitzat intervencions i excavacions de jaciments, entre els quals destaca l’execució del Projecte de recerca OMNIA MORS AEQUAT, i el projecte de consolidació i reintegració de 25 tombes situades a l’entorn de l’antiga església paleocristiana.

Malgrat que en l’execució d’aquests projectes s’ha comptat amb la subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va fer palesa la necessitat de marcar prioritats i línies de treball que permetessin la signatura de convenis de recerca amb universitats i centres d’estudis i, alhora, poder optar a diverses línies de subvencions tant de la Generalitat com de la Diputació, les quals exigeixen una previsió plurianual d’actuacions.

Per aquest motiu, es va dur a terme la redacció del Pla Director de Patrimoni, com a instrument estratègic de planificació per poder prioritzar les intervencions, redactar projectes i aprovar pressupostos d’execució plurianuals.

Per dur a terme els objectius d’aquest pla, s’han establerts línies d’actuació que, per la seva idiosincràsia, es divideixen en accions a curt termini, accions a mitjà termini i accions a llarg termini. La diferència de la temporalització té a veure en la complexitat de les intervencions, els períodes previstos per a la seva execució i, sobretot, l’import previst per a l’execució del projecte i si es formalitzen convenis de col·laboració amb universitats i centres de recerca.

Entre els projectes a curt termini destaquen la restauració de les cistes del Suro del Rei i Finca d’en Güitó (2024) i la cista de Can Jan (2025). A mitjà termini, la restauració dels ponts de Canyet (2025) i la construcció de nous accessos i rampes per al dolmen de la Cova d’en Daina (2025). Finalment, a llarg termini, la restauració i museïtzació de l’església vella de Santa Cristina d’Aro (2035) i la restauració i museïtzació del Castell de Solius (2036-37), finca recentment cedida a l’Ajuntament.

Les inversions previstes per a aquests projectes i la resta que es detallen al pla director de patrimoni, aniran a càrrec de la Taxa Turística de Santa Cristina, les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, i dels fons propis de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

L’execució dels projectes plantejats són d’especial interès per al desenvolupament comercial i empresarial de Santa Cristina d’Aro ja que significa donar visibilitat a tot un seguit d’elements patrimonials que fomenten el turisme cultural, lligat a visites guiades i activitats de descoberta i, la inclusió d’activitats destinades a públic escolar i familiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.